CV đề nghị xác minh chứng chỉ đợt 1 năm 2017 (số 25/CNTĐ-TT)

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã thực hiện CV 25-CNTD-TT   ngày 16/3/2017 về việc đề nghị Trường Đại học Trần Đại Nghĩa xác nhận tính hợp pháp của chứng chỉ tin học cấp cho Sinh viên theo danh sách cùng bản sao chứng chỉ đính kèm văn bản.

CV đề nghị xác minh chứng chỉ đợt 1 năm 2017 (số 25/CNTĐ-TT)