CV đề nghị xác minh chứng chỉ đợt 1 năm 2017 (số 26/CNTĐ-TT)

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã thực hiện CV 26-CNTD-TT  ngày 16/3/2017 về việc đề nghị Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM xác nhận tính hợp pháp của chứng chỉ tin học cấp cho Sinh viên theo danh sách cùng bản sao chứng chỉ đính kèm văn bản.

CV đề nghị xác minh chứng chỉ đợt 1 năm 2017 (số 26/CNTĐ-TT)