CV đề nghị xác minh kết quả thi Toeic (số 30/CNTĐ-TT)

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã thực hiện CV 30-CNTD-TT  ngày 20/3/2017 về việc đề nghị Công ty IIG Việt Nam  xác nhận tính hợp pháp của chứng chỉ Toeic cấp cho Sinh viên theo danh sách cùng bản sao chứng chỉ đính kèm văn bản.

CV đề nghị xác minh kết quả thi Toeic (số 30/CNTĐ-TT)