CV đề nghị xác minh chứng chỉ GDQPAN đợt 1 năm 2017 (số 49/CNTĐ-TT)

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã thực hiện CV 49-CNTD-TT  ngày  18/4/2017 về việc đề nghị Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ TP.HCM xác nhận tính hợp pháp của chứng chỉ GDQPAN cấp cho Sinh viên theo danh sách cùng bản sao chứng chỉ đính kèm văn bản.

CV đề nghị xác minh chứng chỉ GDQPAN đợt 1 năm 2017 (số 49/CNTĐ-TT)