Phúc đáp xác minh thông tin trên “Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ” (số 58/CNTĐ-TT)

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã thực hiện CV 58-CNTD-TT ngày 27/4/2017 phúc đáp kết quả xác minh thông tin trên “Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ” theo đề nghị của Trường Đại học Võ Trường Toản.

Phúc đáp xác minh thông tin trên “Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ” (số 58/CNTĐ-TT)