Phúc đáp xác minh bằng tốt nghiệp (số 60/CNTĐ-TT)

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã thực hiện CV 60-CNTĐ-TT ngày 04/5/2017 phúc đáp kết quả xác minh bằng tốt nghiệp theo đề nghị của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương III.

Phúc đáp xác minh bằng tốt nghiệp (số 60/CNTĐ-TT)