Phúc đáp xác minh bằng tốt nghiệp (số 64/CNTĐ-TT)

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã thực hiện CV 64-CNTD-TT ngày 16/5/2017 phúc đáp kết quả xác minh bằng tốt nghiệp theo đề nghị của Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam.

Phúc đáp xác minh bằng tốt nghiệp (số 64/CNTĐ-TT)