Phiếu lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của GV học kì II- NH 2016-2017

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Rất mong các bạn HSSV với tinh thần khách quan và xây dựng, vui lòng cho biết ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên mà mình tham gia học trong học kỳ. Mọi ý kiến của các bạn chỉ sử dụng vào mục đích nghiên cứu của nhà trường và hoàn toàn bảo mật.

 PHIEU LAY Y KIEN PHAN HOI TU NGUOI HOC hoc ki II 120162017 điều chỉnh

Phiếu lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của GV học kì II- NH 2016-2017