Thông báo về việc nộp chứng chỉ đáp ứng chuẩn đầu ra bậc CĐ và TCCN đợt 2 năm 2017

Để chuẩn bị cho việc xét tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng khóa 2014 và học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) khóa 2015 trong tháng 08/2017, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan nộp các chứng chỉ đáp ứng chuẩn đầu ra bậc CĐ và TCCN theo thông báo đính kèm : TB nop chung chi tin hoc ngoai ngu dot 2 nam 2017

Thông báo về việc nộp chứng chỉ đáp ứng chuẩn đầu ra bậc CĐ và TCCN đợt 2 năm 2017