VB đề nghị xác minh chứng chỉ GDQP-AN đợt 1 năm 2018 (số 08/CNTĐ-TT)

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã thực hiện văn bản số 08-CNTD-TT ngày  09/01/2017 về việc đề nghị Trường Quân sự Quân khu 7  xác nhận tính hợp pháp của chứng chỉ GDQP-AN cấp cho Sinh viên theo danh sách cùng bản sao chứng chỉ đính kèm văn bản.

VB đề nghị xác minh chứng chỉ GDQP-AN đợt 1 năm 2018 (số 08/CNTĐ-TT)