CV phúc đáp xác minh thông tin sinh viên (số 15/CNTĐ-TT)

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã thực hiện CV 15-CNTD-TT ngày 29/01/2018 phúc đáp kết quả xác minh thông tin sinh viên theo đề nghị của Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc.

CV phúc đáp xác minh thông tin sinh viên (số 15/CNTĐ-TT)