Phúc đáp xác minh bằng tốt nghiệp (số 16/CNTĐ-TT)

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã thực hiện CV 16-CNTD-TT ngày 29/01/2018 phúc đáp kết quả xác minh bằng tốt nghiệp theo đề nghị của Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phúc đáp xác minh bằng tốt nghiệp (số 16/CNTĐ-TT)