Phúc đáp xác minh chứng chỉ (số 25/CNTĐ-TT)

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã thực hiện CV 25-CNTD-TT ngày 09/02/2018 phúc đáp kết quả xác minh chứng chỉ theo đề nghị của Trường Tiểu học Đông Hòa.

Phúc đáp xác minh chứng chỉ (số 25/CNTĐ-TT)