CV đề nghị xác minh chứng chỉ GDQPAN đợt 2 năm 2018 (số 37/CNTĐ-TT)

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã thực hiện công văn số 37-CNTD-TT  ngày  26/3/2018 về việc đề nghị Trường Quân sự Quân khu 7  xác nhận tính hợp pháp của chứng chỉ GDQP-AN cấp cho Sinh viên theo danh sách cùng bản sao chứng chỉ đính kèm văn bản.

CV đề nghị xác minh chứng chỉ GDQPAN đợt 2 năm 2018 (số 37/CNTĐ-TT)