CV đề nghị xác minh kết quả thi Toeic đợt 2 năm 2018 (bổ sung)

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã thực hiện CV 38-CNTD-TT ngày 26/3/2018 về việc đề nghị Công ty IIG Việt Nam  xác nhận tính hợp pháp của chứng chỉ Toeic cấp cho Sinh viên theo danh sách cùng bản sao chứng chỉ đính kèm văn bản.

CV đề nghị xác minh kết quả thi Toeic đợt 2 năm 2018 (bổ sung)