CV phúc đáp xác minh bằng tốt nghiệp (Số 36/CNTĐ-TT)

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã thực hiện CV 36-CNTD-TT ngày 26/3/2018 phúc đáp kết quả xác minh bằng tốt nghiệp theo đề nghị của Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam.

CV phúc đáp xác minh bằng tốt nghiệp (Số 36/CNTĐ-TT)