CV đề nghị xác minh chứng chỉ tin học đợt 4 năm 2018 (Số 85/CNTĐ-TT)

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã thực hiện CV 85-CNTD-TT  ngày 06/7/2018 về việc đề nghị Trung tâm Ngoại ngữ Tin học – Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh xác nhận tính hợp pháp của chứng chỉ tin học cấp cho Sinh viên theo danh sách cùng bản sao chứng chỉ đính kèm văn bản.

CV đề nghị xác minh chứng chỉ tin học đợt 4 năm 2018 (Số 85/CNTĐ-TT)