CV đề nghị xác minh chứng chỉ tin học đợt 4 năm 2018 bổ sung (số 88/CNTĐ-TT)

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã thực hiện CV 88-CNTD-TT  ngày 09/7/2018 về việc đề nghị Trường Đại học Bách Khoa xác nhận tính hợp pháp của chứng chỉ tin học cấp cho Sinh viên theo danh sách cùng bản sao chứng chỉ đính kèm văn bản.

CV đề nghị xác minh chứng chỉ tin học đợt 4 năm 2018 bổ sung (số 88/CNTĐ-TT)