Phúc đáp xác minh bằng tốt nghiệp (122/CNTĐ-TT)

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã thực hiện CV 122-CNTD-TT ngày 23/8/2018 phúc đáp kết quả xác minh bằng tốt nghiệp theo đề nghị của Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex.

Phúc đáp xác minh bằng tốt nghiệp (122/CNTĐ-TT)