VB đề nghị xác minh bằng tốt nghiệp THPT

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã thực hiện CV 141-CNTD-TT  ngày 02/10/2018 về việc đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi  xác nhận tính hợp pháp của bằng tốt nghiệp THPT cấp cho Sinh viên theo danh sách cùng bản sao văn bằng đính kèm văn bản.

VB đề nghị xác minh bằng tốt nghiệp THPT