Phúc đáp xác minh chứng chỉ (Số 142/CNTĐ-TT)

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã thực hiện CV 142-CNTD-TT  ngày 02/10/2018 phúc đáp kết quả xác minh chứng chỉ theo đề nghị của Trường Tiểu học Tam Bình.

Phúc đáp xác minh chứng chỉ (Số 142/CNTĐ-TT)